Poniedziałek

Wtorek

 • -

  Trening na lodzie

 • -

  Off Ice na lodowisku (trening z gumami)

Środa

 • -

  Off Ice na lodowisku (trening rotacyjny)

 • -

  Trening na lodzie

 • -

  Off Ice na lodowisku (trening rotacyjny)

Czwartek

 • -

  Off Ice na lodowisku (rozciąganie)

 • -

  Trening na lodzie

 • -

  Off Ice na lodowisku (rozciąganie)

Piątek

Sobota

 • -

  Trening na lodzie

 • -

  Off Ice na lodowisku (trening imitacyjny)

 • -

  Trening na lodzie

Niedziela

 • -

  Trening na lodzie

 • -

  Off Ice na lodowisku (trening siłowo-sprawnościowy)

 • -

  Trening na lodzie

Na zajęcia indywidualne na lodzie oraz zajęcia indywidualne „OFF ICE” można umówić się pod numerem telefonu 506 205 751. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają sie na lodowisku Chwiałka, pod adresem ul.O.M.Żelazka 1, 61-553 Poznań, zajęcia OFF ICE odbywają sie pod adresem ul. Wielka 19/7