* 1. Uiszczenie opłaty przelewem na konto podane w regulaminie; 2. Po zaksięgowaniu opłaty, wydajemy karnet na zajęcia. Na każdych zajęciach odbijamy pieczątkę. Karnety trzeba mieć zawsze przy sobie.

** Karnet „off ice + ice” polega na tym że jedno zajęcie w karnecie zawiera opłatę za 1 godzinę treningu na lodzie i 1 godzinę treningu poza lodem