zajęcia grupowe na lodzie łyżwiarstwo figurowe
zajęcia indywidualne na lodzie łyżwiarstwo figurowe

* 1. Uiszczenie opłaty przelewem na konto podane w regulaminie; 2. Po zaksięgowaniu opłaty, wydajemy karnet na zajęcia. Na każdych zajęciach odbijamy pieczątkę. Karnety trzeba mieć zawsze przy sobie.

** Umowę podpisuje się do końca sezonu, czyli do końca kwietnia. Zgodnie z umową, na początku każdego miesiąca jest uiszczana opłata. (N.p. Na początku września za wrzesień, na początku października za październik). Umowę zawsze można wypowiedzieć. Natomiast powinna ona być wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem.