* 1. Uiszczenie opłaty przelewem na konto podane w regulaminie;

  2. Po zaksięgowaniu opłaty, wydajemy karnet na zajęcia;

  3. Na każdych zajęciach odbijamy pieczątkę. Karnety trzeba mieć zawsze przy sobie.

** Karnet „off ice + ice” polega na tym że jedno zajęcie w karnecie zawiera opłatę za 1 godzinę treningu na lodzie i 1 godzinę treningu poza lodem.

KARNETY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, ANI NIE MA MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDANIA KARNETÓW INNYM CZŁONKOM KLUBU SPORTOWEGO SKATE AND DANCE